S účinnosťou od 1. apríla 2016 sa predkladanie materiálov do legislatívneho procesu
vykonáva v rámci informačného systému Slov-Lex.

Portál právnych predpisov je určený pre materiály vytvorené a zverejnené do 31. marca 2016.

Materiály predložené prostredníctvom portálu právnych predpisov, ktoré sú v rozpracovaných štádiách
dobehnú na portáli právnych predpisov.


Otázky ohľadne fungovania nového portálu Slov-Lex posielajte na e-mail: SLOV-LEX.helpdesk@justice.sk
prípadne volajte na telefónne číslo: +421 2 888 91 131

Pokračovať na stránku portálu právnych predpisov